Undersökningsplikt & Upplysningsplikt

Bostadsrätt: Bostadsrätt är lös egendom därför grundar sig undersökningsplikten på Köplagen och Bostadsrättslagen.
Fastighet: Fastigheter är fast egendom. Lagar och bestämmelser grundar sig på jordabalken, 4:e kapitel, 2 stycket 19 §.

Köparens undersökningsplikt

När man köper bostadsrätt/fastighet har köparen en stor och långtgående undersökningsplikt. Det är viktigt att köparen undersöker bostadsrätten/fastigheten noga eftersom man inte kan få ersättning av säljaren i efterhand för saker som köparen borde ha hittat om man undersökt bostadsrätten/fastigheten noga innan köpet. Säljaren ansvarar inte för fel som är möjliga att upptäcka, eller borde ha förväntats med hänsyn till bostadsrättens/fastighetens ålder, pris, skick och användning. Normalt behöver inte köparen göra ingrepp eller åverkan men om något tyder på att fel finns måste köparen utreda orsaken.

Säljarens upplysningsplikt

Bostadsrätter/fastigheter köps i befintligt skick. Det betyder att säljaren inte är ansvarig för fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning. Säljaren ska upplysa om kända fel och brister han/hon känner till som inte är normala i förhållande till lägenhetens/fastighetens skick och ålder. Säljaren kan bli skadeståndsskyldig för kända fel han/hon inte upplyst om.

Mäklarens uppgifter

Uppgifter i objektsbeskrivningen är grundade på information lämnad av säljaren och bostadsrättsföreningen eller genom ett fastighetsutdrag. Uppgifter från säljaren kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Köpare/spekulanter är medvetna om att lägenheten/fastigheten köpes i befintligt skick och har uppmanats att undersöka lägenheten/fastigheten ordentligt.