Så går det till

1 KONTAKT: Första kontakten med Land & Fjäll fastighetsförmedling sker per telefon eller via mail. Under samtalets gång beslutas det om ni vill anlita Land & Fjäll fastighetsförmedling för försäljningen av er bostad och samtidigt bokas en fotografering och ett besök med mäklaren i er bostad.

2 DOKUMENT: Vi skickar sedan, per post eller mail, över dokument för er att fylla i så gott ni kan inför besöket av mäklaren. Samtidigt skickar vi över några tips och råd inför en fotografering. Grundarvodet kommer samtidigt att faktureras.

3 HEMBESÖK: Under besöket granskar mäklaren bostaden och diskuterar igenom med säljaren ett eventuellt försäljningspris. Samtidigt fotograferas bostaden, planritning skissas, information om bostaden skrivs ner och vi går igenom en tidsplan. Detta är ett också ett tillfälle att lära känna varandra, ställa frågor och få råd.

4 SAMMANSTÄLLNING: Tiden efter besöket inhämtar mäklaren ytterligare information från olika myndigheter och sammanställer allt till en representativ och informativ objektsbeskrivning. Parallellt sker t.ex. besiktning och energideklaration om ni som uppdragsgivare har valt till det som tilläggstjänst. Viktigt för oss på Land & Fjäll fastighetsförmedling är att informationen ska var oerhört informativ och betryggande för en spekulant så att de vågar ta klivet in i ett eventuellt köp.

5 MARKNADSFÖRING: Efter säljarens godkännande ombesörjer vi publicering av bostaden på Internet (Hemnet.se, Hittahem.se och Landochfjall.se) med eller utan visningstid. Om säljaren har valt ett tillägg med annons i dagstidning sker även detta.

6 VISNING: Säljaren ordnar själv visning av sin bostad oavsett om visningen är privat eller utannonserad. Mäklaren är den som har kontakten med spekulanterna vilket innebär att säljaren endast behöver hålla visningen. Detta görs dels för att hålla kostnaden på mäklararvodet nere, möjlighet för mäklaren att åta sig uppdrag långt från sitt kontor och som bonus får spekulanterna en guidad tour av bostaden av den som känner till den bäst.

7 BUDGIVNING: Mäklaren är den som sköter om budgivningen eller förhandlingen mellan säljaren och spekulanterna. Samtidigt får spekulanterna råd och information om bostaden och försäljningen. Mäklaren betryggar sig också om att den potentiella köparen är likvid inför ett köp av er bostad.

8 KONTRAKT: När budgivningen eller förhandlingen är avslutad upprättar mäklaren kontrakt mellan parterna. Detta kontrakt skickas ut per post så till vida det inte finns något enkelt sätt för parterna och mäklaren träffas under en kontraktsskrivning.

9 HANDPENNING: Efter kontraktsskrivningen betalar köparen in en handpenning om 10 % av köpeskillingen på mäklarens klientmedelskonto. När samtliga villkor i kontraktet är uppfyllt betalar mäklaren ut handpenningen minus resterande del av mäklararvodet (Slutarvodet) ut till säljaren.

10 INNAN TILLTRÄDET: Innan bostaden ska lämnas över till de nya ägarna ska säljaren ombesörja att bostaden lämnas över i det skick som har avtalats. T.ex. städning och avläsning av el.

11 TILLTRÄDE: På tillträdesdagen ska bostadens nycklar lämnas över till köparen och säljaren erhåller slutbetalning. Mäklaren hjälper parterna med tillträdet och de dokument som måste upprättas inför detta. Samtidigt ser mäklaren till, med hjälp av köparens bank, att säljarens eventuella lån på bostaden löses bort.