Förvärvstillstånd

Länsstyrelsen beslutar om förvärvstillstånd för jord- och skogsbruksfastigheter. Förvärvstillstånd krävs i vissa fall för att kunna söka lagfart på jord- och skogsbruksfastigheter.

Hela Jämtlands län, utom vissa så kallade friområden, räknas som glesbygdsområde och där krävs förvärvstillstånd för fysisk person som inte varit folkbokförd det senaste året i kommunens glesbygdsområde.
Förvärv från förälder, far eller morförälder, make eller maka är alltid tillståndsfria.
För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd utom då man förvärvar från annan juridisk person i friområdet.

För mer information och om avgifter besök www.jordbruksverket.se