Förvärvstillstånd

Länsstyrelsen beslutar om förvärvstillstånd för jord- och skogsbruksfastigheter. Förvärvstillstånd krävs i vissa fall för att kunna söka lagfart på jord- och skogsbruksfastigheter.

I friområdet krävs inget förvärvstillstånd för fysiska personer. Friområdet omfattar hela Östersunds kommun samt Ås, Rödön, Aspås och Näskotts församlingar i Krokoms kommun.
Hela länet i övrigt räknas som glesbygdsområde och där krävs förvärvstillstånd för fysisk person som inte varit folkbokförd det senaste året i kommunens glesbygdsområde.
Förvärv från förälder, far eller morförälder, make eller maka är alltid tillståndsfria.
För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd utom då man förvärvar från annan juridisk person i friområdet.

AVGIFTER
Avgiften för fysisk person är 3 700 kronor. Avgiften för juridisk person varierar. I normalfallet är avgiften 5 700 kronor. Om egendomens värde överstiger 10 miljoner kronor är avgiften 12 700 kronor. Då juridisk person förvärvar av en annan juridisk person i glesbygd är avgiften 3 700 kronor.