Fastighetsavgift

Fr.o.m. 2008 är fastighetsavgiften 0,75 % av taxeringsvärdet för småhusenhet (byggnad och tomt), dock maximalt 6 825 kr (beloppet gäller 2013 års taxering). Reglerna gäller även för småhus på lantbruksenhet. Fastighetsavgift utgår således inte för skogsbruksvärde, skogsimpedimentsvärde, jordbruksvärde och ekonomibyggnadsvärde ingående i taxeringsvärdet för lantbruksenhet.