Fastighetsavgift

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften beräknas med hjälp av taxeringsvärdet:

Avgiften är 0,75 % av taxeringsvärdet för t.ex. småhusenhet, dock finns ett maxbelopp, se skatteverkets hemsida. www.skatteverket.se