Budgivning/Accepterat pris

ACCEPTERAT PRIS

Accepterat pris innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. Säljaren och mäklaren kommer gemensamt fram till nivån på det accepterade priset som även ligger inom ramen för mäklarens värdering.

Även om ett Acceptpris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

Alla bud mottas av mäklaren och framförs till säljaren, även de som är lägre än det accepterade priset. Bostadsaffären är inte klar förrän skriftliga kontrakt är skrivna. Om bud lämnas till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpekontrakt är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet. För att undvika eventuella problem i och med detta rekommenderar vi köpare och säljare att snarast möjligt efter avslutad budgivning få överlåtelseavtal skrivna.

ÖPPEN BUDGIVNING

Land & Fjäll Fastighetsförmedling tillämpar öppen budgivning och hela budgivningen, som säljaren godkänt, redovisas på www.landochfjall.se. För att lägga ett bud på en bostad ska det göras direkt till Land & Fjäll Fastighetsförmedling.

Alla deltagare i budgivningen accepterar att namn, telefonnummer och information om de bud som avseende bostaden lämnas till köparen. Alla som väljer att sälja via Land & Fjäll Fastighetsförmedling har fri prövningsrätt, vilket innebär att det alltid är säljaren som avgör om och till vem man vill sälja.