Grundpaket

Du visar - Vi mäklar!

Småhus

Grundpaket
33 000kr
 • Grundarvode 8 000kr
 • Slutarvode 25 000kr

Gård

Grundpaket
50 000kr
 • Grundarvode 10 000kr
 • Slutarvode 40 000kr
 • Endast mindre gårdar tas i uppdrag. Ingen värdering av skog utföres.

Tomt

Grundpaket
20 000kr
 • Grundarvode 5 000kr
 • Slutarvode 15 000kr

Bostadsrätt

Grundpaket
26 000kr
 • Grundarvode 6 000kr
 • Slutarvode 20 000kr

OM ARVODET

 • Fast pris inkl. moms.
 • Grundarvodet betalas oavsett om bostaden säljs eller inte.
 • Slutarvodet utfaller till betalning först då bostaden blivit såld.
 • Utöver grundpaketet bistår vi med diverse tilläggstjänster som t.ex. visning, tidningsanonns, besiktning etc.