Välkommen till

Land & Fjäll

Fastighetsförmedling

Med vårt kundanpassade koncept kan vi hålla riktigt konkurrenskraftiga arvoden.

Fast pris från

20 000 kr

Vi åtar oss uppdrag på varje ort och i varje vrå av Jämtlands län.

Jämtland & Härjedalen